Information

Fermator Nordic lämnar en produktgaranti om 5 år från leveransdatum. Denna garanti avser produkten givet installation och underhåll i enlighet med leverantörens instruktioner.
Incoterm Ex Works fabrik.
I övrigt gäller Orgalime S 2012, "Allmänna bestämmelser för leveranser av mekaniska, elektriska och elektroniska produkter". Vi förbehåller oss rätt till ändring av konstruktion utan föregående meddelande.