För att kunna ge våra kunder bästa möjliga service sparar vi personuppgifter om våra kunders och leverantörers medarbetare.
Denna information begränsar sig till rent professionella personuppgifter, närmare bestämt:

  • namn och företag
  • ansvarsområde/roll i företaget
  • mailadress och telefonnummer
  • besöks- och leveransadress
  • språk för kommunikation

Vi lagrar givetvis även historik över de affärstransaktioner som individen varit involverad i.
Affärssyftet med att lagra denna information är för Fermator Nordic att kunna:

  • skicka ordererkännande, leveransaviseringar och fakturor till rätt mottagare och med rätt referens, utan att det behöver anges vid varje ordertillfälle
  • Erbjuda information och produktnyheter som kan förenkla individens arbete, samt nå berörda individer i händelse av kvalitetsproblem och/eller återkallelser.
    OBS! Våra nyhetsmail erbjuder alltid möjligheten att avsluta prenumerationen!

Notera att Fermator Nordics lagring av personuppgifter inte grundar sig på samtycke utan på värdering av berättigade affärsintressen i förhållande till den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. (Dataskyddsförordningen 6.1 f)
Samtliga medarbetare på Fermator Nordic har i praktiken behov av denna information och har därför intern access till vårt kontaktregister.
Dessa personuppgifter lagras fram till dess att det kommer till vår kännedom att personen ifråga inte längre är anställd hos eller arbetar för något aktivt kund- eller leverantörsföretag.
Notera att individen alltid har en rätt att av Fermator Nordic begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, eller att begära en begränsning av behandling (se kontaktuppgifter nedan). Notera dock följande juridiska begränsningar:
För att kunna ingå ett bindande avtal måste Fermator Nordic ha tillgång till kontaktinformation så att vi kan skicka en formell orderbekräftelse som verifierar den order som skickats till Fermator Nordic. Fermator Nordic är skyldiga att arkivera samtliga juridiskt bindande dokument i original. Detta omfattar bl.a. offerter, order, inköp, orderbekräftelser och fakturor, där individen kan förekomma som referens.
Formellt personuppgiftsansvarig är Fermator Nordic AB med kontaktuppgifter: